Priser for leie av hønsehus og høner

Det er mulig å leie et hønsehus med høner om våren, sommeren og/eller høst. Du velger selv hvor mange uker du ønsker å leie, men pakkeprisen er fra 12 uker, selv om du ønsker å leie en kortere periode.

Priser for å leie et hønsehus med høner:

Hønsehus / Antall høner / opptil 12 uker:

 1. Brukt Solheim hønsehus med 3 høner – 2800kr
 2. Brukt Solheim hønsehus med 4 høner – 3000kr
 3. Brukt Sundby hønsehus med 3 høner – 2800kr
 4. Brukt Sundby hønsehus med utvidet løpegård og 4 høner – 3600kr
 5. Brukt Sundby hønsehus med utvidet løpegård og 5 høner – 3800kr
 6. Brukt Furuholm hønsehus med 3 høner – 2500kr
 7. Nytt Furuholm hønsehus med 3 høner – 3200kr
 8. Nytt Sundby hønsehus med 3 høner – 4200kr

Bunnplate, 3 liter vannautomat og 50 cm fôrtrau er inkludert

Priser for leie av hønsehuset etter de første 12 uker:
95kr – 170kr per uke.
Bruk bestillingskjemaet for beregning av prisen.

Forbruksvarer
I tillegg kommer forbruksvarene som er nødvendig for hønsehold.
1. 40 KG hønsefôr, 4 KG skjellsand, 400 L sagflis eller 10kg høy, 1 KG halm – 12 uker – 1050kr
2. 20 KG hønsefôr, 2 KG skjellsand, 2x 60 L sagflis eller 5kg høy, 1 KG halm – 6 uker – 850kr
3. Ingen startpakke

Levering av Eggchange
Levering og henting av hønsehuset og hønene:
1. Inklusiv levering og henting ( 1600kr innenfor 40 min kjøreavstand )
2. Du henter og monterer selv, leverer hønsehuset med hønene selv* ( 0kr )

Hønsehuset og hønene kan hentes på Nordre Dammen gård, Holtbråtveien 80 i Drøbak

 • Tidsluker for henting og levering avtales på forhånd.
 • Hønsehuset må hentes med tilhenger eller kan hentes i deler som kan fraktes i personbil med nedslåtte seter.

Kjøp etter leie
Det er mulig å kjøpe hønsehuset med hønene etter 12 ukers leie.

Solheim, Sundby, Furuholm eller Frøtvedt hønsehus med 3 høner og utstyr: 3500kr
Det faktureres 2500kr etter fratrekk av innbetalt depositum.

Solheim hønsehus med 4 høner og utstyr: 3600kr
Det faktureres 2600kr etter fratrekk av innbetalt depositum.

Sundby hønsehus med utvidet løpegård, 4 høner og utstyr: 4000kr; med 5 høner 4100kr
Det faktureres 3000kr / 3100kr etter fratrekk av innbetalt depositum.

Vil du, i leieperioden, bruke anledningen til å bygge et større hønsehus og du ønsker kun å beholde hønene etter leieperioden, så trekkes det 300kr per høne fra innbetalt depositum.

Depositum
Det beregnes 1000kr depositum ved 12 ukers utleie.
Depositum tilbakebetales etter returnering ved:

 • Hel og vasket hønsehus
 • Riktig antall høner
 • Komplett og vasket tilleggsutstyr


Priseksempel
Brukt Solheim hønsehus med 3 høner, med fôr, skjellsand, sagflis, og halm til 12-15 uker, inkl levering og henting: 2800 + 1050 +1200 = 50 50kr (inkl. depositum 6 050kr)
eller
Brukt Furuholm hønsehus med 3 høner, med fôr, skjellsand, sagflis, og halm til 6-7 uker, henter og leverer selv: 2500 + 650 = 3150kr (inkl. depositum 4 150kr)

Leie av høner (uten hønsehus)
Har du hønsehus fra før og ønsker kun å leie høner?
Dette er mulig ved bestilling før påske. Ta kontakt gjennom Messenger eller info@eggchange.no
Prisen er 350kr per høne uavhengig av lengden av leieperiode. Ingen depositum
Leveringskostnader:
Ås, Vestby, Drøbak: 300kr
Nesodden, Nordre Follo, Moss: 400kr
Oslo, Asker-Bærum, Drammen: 500kr

BESTILLINGSKJEMA