Dyrevelferd

Fakta om burhøns, frittgående høns og eggproduksjon

Ett A4-ark er plassen ei norsk burhøne har til disposisjon. Hele livet sitt. Burhøns i eggproduksjon lider av alvorlige dyrevelferdsproblemer, som er konsekvensen av en industri som har ett mål for øyet: Flest mulig egg, billigst mulig.

Burhøns
Fra 2012 ble det forbudt med nakne bur. De nye burene skal ha vaglepinne, redekasse og strøbad. Burhøns hindres imidlertid fortsatt i å bevege seg normalt og flakse med vingene. Nettinggulvet hindrer dem i å hakke etter strø på bakken. Høner som blir hakket på har ingen mulighet til å komme seg unna.

BURHØNS

Frittgående
De aller fleste frittgående hønsehus er i form av aviar, slik at hønene kan bevege seg fritt over flere etasjer. Aviar gir mer plass og mindre stress for hønene, og dermed mindre forekomst av adferdsproblemer som fjørhakking eller kannibalisme. Gulvflaten brukes som strøareal slik at hønene kan plukke og strøbade. Men hvis fjørhakking bryter ut iblant frittgående høner, kan det spre seg til flere dyr enn til høner i bur. Derfor krever frittgående høns en tilstedeværende og kompetent bonde.

«FRITTGÅENDE» HØNS

Økologisk
Økologiske høner får også gå ute og følge sine naturlige instinkter. De hakker i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre småkryp. Hønene får kun økologisk fôr, og i hønsehuset skal det være tilgang på dagslys. Allikevel er det ofte veldig mange høner på et lite område og hønene er ikke under regelmessig tilsyn.

«ØKOLOGISK» EGGPRODUKSJON

Eggchange
Hønene fra Eggchange får mye bedre plass enn alle andre verpehøner. I tillegg spiser hønene matrestene dine. På denne måten har du både koselige dyr i hagen i et fint hønsehus og du får ferske egg, billigere enn hvis du hadde kjøpt egg fra «frittgående» høner i butikken.

ET HØNSEHUS MED HØNER FRA EGGCHANGE