Kjøps-vilkår

Følgende vilkår gjelder salg til deg som kunde hos Eggchange. Husk at du her aksepterer vilkårene i forbindelse med din bestilling. Det er derfor viktig at du leser teksten nøye. Eggchange selger ikke til mindreårige under 18 år uten foresattes godkjennelse. Kommunikasjon med e-post til Eggchange besvares senest innenfor 48 timer på hverdager.

Alle produkter som blir solgt hos Eggchange har enten skandinavisk, engelsk, eller en visuelt utformet bruksanvisning.

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

1. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Eventuelle fraktkostnader kommer i tillegg. På enkelte varer kan det forekomme leveringsgebyr og evt. palletillegg.

2. Kjøp
Ved bestilling gjelder avtalen om kjøp først når Eggchange har bekreftet bestillingen med en ordrebekreftelse via e-post. 
Ordrebekreftelsen blir sendt ut automatisk via vår database uten personlig bemanning. Ved eventuelle feil vedrørende pris, leveransetider etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettslovenog ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukerufravikelige rettigheter. 
Vilkårene i kjøpsvilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene. Du kan lese mer om dine rettigheter og forpliktelser som forbruker hos Forbrukerombudet.

3. Forsinket levering
Om det oppstår forsinkelser i leveransen, vil du bli informert via e-post. Som kunde har du alltid krav på å heve kjøpet ved leveringsforsinkelser, og i disse tilfellene, tilbakebetaler vi beløpet senest 14 dager etter. 
Vi gjør alltid vårt beste for at fullføre din bestilling. Det kan oppstå tilfeller som gjør at det er umulig å fullføre bestillingen som for eksempel hvis vår leverandør ikke kan leve opp til sine forpliktelser til oss. 
Erstatning utgår ikke ved en eventuelt forsinket levering.

4. Transportrisiko
Vi står for transportansvaret fra vårt lager til deg (dvs. skadet eller vare som forsvinner). Husk at du ved en eventuell reklamasjon må ta vare på emballasjen for at reklamasjonen skal være gyldig. 
Du er selv ansvarlig for risikoen ved eventuell retur til oss.

5. Delordre
Skulle noen av artiklene du har bestilt ha en lengre leveringstid enn de øvrige artiklene, kan du i visse tilfeller dele opp din bestilling. Som kunde behøver du aldri betale mer enn det først avtalte fraktbeløp.

6. Betaling
Forhåndsbetaling med faktura, kredittkort, PayPal eller Vipps/kontant ved levering

7. Garanti

Garanti på hønsehus

Garantiens varighet
• Eggchange sin garanti på hønsehus tar utgangspunkt i Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.
• Garantien gjelder fra fakturadato.

Garantien gjelder
• Hønsehusets funksjon
• Treverkets stabilitet og holdbarhet
• Lås og hengsler

Vilkår for at garantien skal gjelde
• Lagring, montering, bruk og etterbehandling / vedlikehold ihht produsentens veiledning

Garantien dekker inntil 2 år
• Utbedring eller eventuelt levering av erstatningsprodukt
• Kun direkte utskiftningsomkostninger
• Levering av reservedeler hvor reparasjonen med letthet kan utføres av kjøper / bruker Reklamasjon
• Synlige feil og mangler ved levering må reklameres ihht loverket
• Alle reklamasjoner skal være skriftlige og de opplysninger Eggchange ønsker skal fremskaffes

Garantien dekker ikke
• Utgifter på grunn av midlertidig hønsehus eller kostnader i forbindelse med midlertidig flytting av høner.
• Eventuelle etterarbeider som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider
• Utskiftningskostnader etter 2 år
• Utgifter til transport / frakt

Montering av hønsehus
Hønsehus skal monteres av Eggchange sitt personell, samarbeidspartner eller et firma med sentral godkjenning i tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

Tilstandsanalyse
Hønsehus hører med til de mest utsatte bygninger når det gjelder påkjenninger fra både ute- og inneklimaet. I tillegg må de tåle mekaniske belastninger ved betjening, rengjøring o.l.

Hønsehus må plasseres under tak hvor det er skjermet for snø, slagregn og sollys.
Hønsehus er beiset før levering, men må beises med et ekstra strøk før det tas i bruk og hvert etterfølgende år.
Manglende vedlikehold reduserer levetiden betraktelig. Det kan lett oppstå følgeskader som sprekker i taket og vegger. Et dårlig vedlikeholdt hønsehus kan også bli vanskelig å betjene eller få nedsatt funksjon ved at oppstår råte.

Registering
Hønsehus bør inspiseres hver dag for å vurdere tilstanden og planlegge nødvendige tiltak. Hvis det har oppstått sprekker som gjør det mulig for rovdyr eller gnagere å komme seg inn må disse repareres omgående ved å bruke passende skruer og egnet verktøy.
Hvis treverket har påbegynte råteskade, er det viktig å ta rede på temperaturforholdene ute og inne, relativ fuktighet inne og ventilasjons-forholdene. Det kan være avgjørende for å finne skadeårsaken.
Følgende forhold bør undersøkes på et representativt utvalg av hønsehus:
• overflatebehandlingen
• silikonbehandling av skruer, lås, beslag og hengsler
• lim-forbindelse og sammenføyninger
• anslaget/tette-funksjonen, tette-lister
• punkterte pleksiglass-vinduer
• takpapp
• evnt følgeskader i veggen

Hvis overflatebehandlingen flasser av, sprekker opp, eller er sterkt mattet ned, må hønsehuset behandles på nytt. Ved å stikke med syl eller kniv kan man avdekke evnt. råte i trevirke. Hvis man møter motstand mindre enn 2mm under overflaten, er tilstanden god. Dersom sylen trenger lengre inn, er det tegn på råte.

Utvendig overflatebehandling

Generelt
Treverkets dimensjoner endrer seg ved skiftende fuktforhold. Overflatebehandlingen betyr derfor svært mye for levetiden til hønsehus av tre. Vedlikeholdsintervallene avhenger av overflatebehandlingen og hvor værutsatt hønsehuset står. Innvendige fuktforhold spiller også en viss rolle for vedlikholdshyppigheten.
Overflatebehandlingen bør fortrinnsvis finne sted i sommerhalvåret, når temperatur- og uttørkingsforholdene er best. Alle overflater må behandles.

Rengjøring
Før man starter vedlikeholdsarbeidet, bør hønsehuset vaskes med vann tilsatt spesialmiddel for fasadevask, eller vanlig svake vaskemidler. Enkelte vaskemidler, for eksempel salmiakk kan skade overflaten. Høytrykksspyling kan skade overflatene og må ikke brukes. Trevirket må få tørke ut før overflatebehandling tar til.

Overflaten
Den eksisterende behandlingen beskytter ikke lenger trevirket mot fuktighet når overflaten er sprukket opp eller flasset. En kan unngå skader og mye med skraping/sliping og grunning ved å male på nytt før overflatebehandlingen er slitt ned eller har sprukket opp. En må regne med at levetiden for beis på hønsehus er bare en brøkdel av hva den er for beis på utvendig trekledning; 2-4 år i gjennomsnitt (kilde Byggforsk 733.301) Det vil si at hønsehus som står utsatt for stor værpåkjenning kan ha behov for overflatebehandling hvert år.

Beis og transparente overflatebehandling er ikke tilstrekkelig overflatebehandling for hønsehus som er sterkt utsatt for regn og sol. Andre steder kan beis og transparent overflatebeahndling brukes, forutsatt at behandlingen fornyes hyppig- i ekstreme tilfeller hvert år. Beisen og transparent overflatebehandling må i alle omstendigheter være pigmentert.

Tiltak
Slitt beis, løs maling eller løse trefibrer, fjernes ved skraping, sliping eller stålbørsting ned til frisk ved. Svertesopp fjernes med vask. Smuss og løse pigmenter/fyllstoffer (kritting) ved vanlig vask. Trevirke må få tørke etter vask. Bart tre grunnes med spesiell grunningsolje som trekker inn i treverket. All bar endeved mettes grundig. Sår i treet og evnt åpne hjørneforbindelser tettes med fugemasse som er overmalbar. Når grunningen er tørr, flekkes alt som var bart med samme middel som skal brukes til toppstrøk. Alle hjørnesammenføyninger bør dekkes ekstra godt. Tettelister må ikke males.

Lås, hengler, skruer
Hønsehuset leveres med lås, hengsler og skruer som må vedlikeholdes med smøremiddel.
Å smøre dørhengsler, lås og skruer er en enkel prosedyre som ikke trenger tekniske egenskaper. Slik smører du dørhengsler:

Kjøp et passende smøremiddel
Det er viktig å kjøpe et smøremiddel med evne til å penetrere skitten og inn til de innerste flater på dørhengselet. Det anbefales også at smøremiddelet har en tynn dyse, så du enkelt kommer til overalt.
Det finnes en rekke varemerker tilgjengelig å velge mellom. Vi anbefaler WD-40 Multispray til denne jobben. Ikke bare er den effektiv til å smøre dørhengsler, den kan også benyttes til mange andre formål.
Over tid kan hengselet begynne å ruste eller det kan endre form. Det er nå du kan utføre reparasjoner hvis det er nødvendig. Hvis hengselpinnen er bøyd, eller veldig skitten eller fettete, kan de være lurt å bruke litt tid på vedlikehold.
WD-40 sørger for å fjerne rust og beskytter mot fremtidig korrosjon. For at døren og lås skal fungere optimalt er det viktig at metalldelene er vedlikeholdt og i god stand.
Spray på WD-40 Multispray og la det virke noen minutter. Bruk en ren klut til å tørke de rene for smuss og fett.
Påfør WD-40 Multispray nok en gang og tørk av overflødig væske. Dette gjør hengselet, lås og skruer motstandsdyktig mot korrosjon.

8. Angrerett
Den lovbestemte angreretten er 14 dager etter av du har mottatt varen fra oss. Dette forutsetter at produktet og tilhørende innpakning er i sin opprinnelige orden. Dvs. ubrukt og uskadet. 
Du får ikke benytte produktet eller bryte opp innpakningen. Om produktet har en etikett eller liknende må denne bli sittende på varen ved retur og produktet skal være i sin originale innpakning.
Hvis varen er brukt, eller original emballasje er blitt brutt vil verditapet fratrekkes beløpet som blir tilbakebetalt. Verditapet utregnes på bakgrunn av kjøpspris fratrukket handelsprisen ved videresalg av den brukte varen. 
Verdireduksjonen blir bestemt konkret og individuelt av Eggchange.

Varmerør 120W og 180W som bestilles sammen med andre varer, krever at innpakningen blir spesiallaget til den bestillingen. Prisen til denne tjenesten har en verdi på 300kr. Ved bruk av angrerett fratrekkes dette beløpet fra det som tilbakebetalt.

For å benytte angrerett, skal du kontakte Eggchanges kundeservice. Du er også velkommen til å benytte angrerettskjema, som er vedheftet mailen med din ordrebekreftelse.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. 
For et nøyaktig svar på hvor mye returkostander for varen(e) vil havne på, anbefaler vi deg å høre med ditt nærmeste postkontor.
Retursendinger sendt til oss som oppkrav blir ikke hentet ut av oss.
Senest 14 dager etter at vi har mottatt varene retur, vil beløpet bli tilbakeført til din konto.

Kommunikasjon med kundetjenesten angående returer, skjer via e-post adressen:
info@eggchange.no

9. Reklamasjon
Eggchange følger Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett, og følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Vedrørende dine rettigheter rundt mangler på din ordre henviser vi til forbrukerkjøpsloven kapittel 6.
Husk at du skal lage en korrekt anmeldelse. Ta vare på emballasjen for eventuell reklamasjon til transportøren for å forsikre eventuell transportskade.
Reklamasjonsfristen er som utgangspunkt 2 år fra varens mottakelse. Reklamasjon skal anmeldes innen rimelig tid fra manglenes konstatering; denne fristen er aldri kortere enn to måneder. 
Et produkt som vi anser som feilekspedert, alternativt skadet, bytter vi selvsagt varen, under forutsetning av produktet er uåpnet. En slik vare kan du fraktfritt returnere ved å følge våre instruksjoner. 
Med fraktfritt mener vi retur som er kostnadsfritt for deg som kunde. Retur kan kun skje med våre fraktsedler. Ved en evt. tvist hvor varen er feil, skadet eller feilekspedert kan saken bli henvist til Forbrukerrådet.
Vi gjør oppmerksom på at skade som har oppstått på produkter på grunn av feil eller uvettig bruk, ikke gir grunn til reklamasjon.
Hvis kunden hever kjøpet, refunderer Eggchange kjøpsbeløpet, samt fraktomkostningene for å frakte varen hjem til kunden, innenfor 14 dager fra mottatt beskjed om annullert handel.

10. Konfidensialitet, sikkerhet og personopplysninger
Når du legger din bestilling hos oss oppgir du dine personopplysninger som navn, adresse og telefonnummer. Samtidig med din registrering og bestilling, godkjenner du at vi lagrer og benytter dine opplysninger i vår bedrift for å fullføre våre forpliktelser overfor deg. 
Opplysningene vil alltid være interne, og holdes fortrolige for tredjepart.

Vi dokumenterer også all kommunikasjon som vi har med deg via e-post. Dette for at tilby den service som du forventer av oss.

11. Cookies
En cookie er en teksfil som sendes fra en webside, som for eksempel www.eggchange.no til din datamaskin der den lagres enten i minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Cookies benyttes for å lagre innloggingsinformasjon, samt din handlevogn når du surfer rundt hos oss m.m. 
Om din webleser ikke er innstilt til å akseptere cookies, får du ingen mulighet til å bestille på vår side. Du kan enkelt endre disse under innstillinger på din webleser. Notér at vi ikke bruker cookies for å ta vare på personlig informasjon om deg.
Alt reguleres etter norsk lov.